Loading...

Protect oil

640kr

Danner, ved hjelp av polymerisering av Ximenyn-syre, et beskyttende lag på hudens overflate når oljen eksponeres for UV eller frie radikaler.
Genererer et fysisk lag for å beskytte mot miljøforurensinger.
Øker blodstrømning; effektiviserer leverering av næringsstoffer og oksygen til huden.