Bestillings vilkår

Vennligst orienter deg om våre bestillingsvilkår og avbestillingsfrister før du bestiller time:

Avbestillingsfrister

Hvis du ønsker å avbestille eller endre din bestilling må det gjøres 24 timer i forveien via telefon eller e-post. Dersom avbestillingen ikke gjøres 24 timer før vil du bli belastet med 50% av beløpet på din bestilling. 

Vi godtar ikke avbestillinger via sosiale medier eller talemelding da vi ikke er tilgjengelig på alle plattformer til enhver tid gjennom dagen. 

Når du ikke oss via telefon kan du sende sms til 48892004 eller e-post.


Aldersgrense

16 år. Erklæring fra foreldre er nødvendig for kunder under 16 år.
20 år for kosmetiske behandlinger.

Hvordan avbestille time

Send avbestilling til post@hudvelvare.no eller SMS til 48892004. Merk at telefonen ikke er bemannet på lørdager etter kl 15.00, søndager og helligdager så hvis du avbestiller på slike dager må det skje via epost slik at vi mottar avbestillingen i tide. Vi godtar ikke avbestilling via sosiale medier eller talemelding. 

Ved for sen avbestilling

Hvis du ikke avbestiller innen avbestillingsfristen på 24timer eller ikke møter opp til avtalt tid vil du bli fakturert for 50% av det du har bestilt. Faktura sendes på epost. Ved betalingsunnlatelse av faktura vil den bli videresendt til inkasso for innkreving jfr., norsk lovgiving.

Sykdom

Hvis du avbestiller etter fristen og årsaken er sykdom vil du likevel faktureres for det du har bestilt med 50 %. 

Om du kan vise til legedokumentasjon vil vi ikke fakturere deg.


Hvis du blir forsinket

Dersom du blir forsinket kan det hende at det ikke blir nok tid til overs for at behandlingen kan gjennomføres, eller at det kun blir tid til at den blir delvis gjennomført. Hvis du er mer en 10 minutter forsinket vil terapeuten være forhindret til å kunne gjøre en fullkommen avtale og kan kun jobbe med den gjenværende tidsrammen. Beregn god tid i trafikken og til parkering. 

Vi har kundeparkering utenfor men kan ikke garantere at det er ledig plass til enhver tid. Kontakt oss via telefon/sms om du er forsinket.

Endring av time etter fristen

Hvis du endrer bestilt behandling mot en annen type behandling etter avbestillingsfristen må du fortsatt betale prisen for den opprinnelige behandlingen dersom den hadde en høyere pris. Hvis du har bestilt flere behandlinger i ett, men avbestiller en eller flere av behandlingene etter avbestillingsfristen må du fortsatt betale for alle behandlingene som opprinnelig var bestilt.